Du är här

Resultat ordinarie eftersöksprov Ljuder 11/8

Ukl.
Wildbachberger Hicko V.5-S.8 (bästa spår ukl)

Storhöjdens Silva V.6-S.8 (bästa vatten ukl)

Ökl.
Sandlands Beannie 10-10 (bästa spår & vatten ökl)

Skrämmens E-Linn V.9-S.6 (dommarens val)

Munsterhusets Elva. Eg-Eg

Ripuddens Dusty V.9-S.Eg

Marydskogens Ebba V.8-S.Eg

Fugleskogens Disa. V.0-S.Eg

Ekl.
Sandlands Axxa 10-10 (bästa spår Ekl)

Jaktfjällans pulver 10-10

Sångbergets stjärnbräcka V.0-S.Eg

Sandlands Beannie V.10-S.7 (bästa vatten Ekl)

Provets bästa hund blev Sandlands Beannie.

Domare Karl-oskar Lund

Stoort grattis till alla pristagare.
Och tack till domare, provledare, funktionärer och ALLA deltagare.