Du är här

Nytt med anledning av provverksamhet

Här följer information ang SVK Östras provverksamhet med anledning av Corona.

SVK Östra lyder under SKK och är därför skyldiga att följa de direktiv som SKK ger. 
SVK Östras lokalavdelning sträcker sig över regionerna Stockholm, Uppsala och Södermanland. Vi som styrelse måste säkerställa att ingen rör sig mellan regionerna i och med att vi är ansvariga som arrangörer vid ordinarie, särskilda jaktprov samt utställningar.

En enig styrelse har beslutat att inte tillåta ordinarie, särskilda jaktprov eller utställningar fram till och med den 31 maj 2020. Detta eftersom vi inte kan efterleva SKK:s direktiv på ett tillfredställande sätt. 

SKK:s CS har den 29 april 2020 fattat beslut om nya direktiv gällande klubborganiserad verksamhet som planeras att genomföras från och med 1 juni 2020. SVK Östra följer dom nya direktiven och arbetar för att klubborganiserad provverksamhet inom SVK Östra skall återupptas från och med den 1 juni 2020.

Gällande ordinarie viltspårsprov samt uttagningen till Viltspårsmästaren beslutade styrelsen att ställa in provet och uttagningen då vi inte kan efterleva SKK:s direktiv på ett tillfredställande sätt angående rörelse över regiongränserna och antal deltagare vid sammankomst.

Rörliga viltspårsprov är tillåtna enligt gällande provkalender, 2020-01-01 – 2020-12-31.

Mvh Magnus Eklund

Ordförande SVK Östra