Du är här

Ny rasstandard för kleiner münsterländer

NY RASSTANDARD FÖR KLEINER MÜNSTERLÄNDER

FCI har fastställt och publicerat en ny rasstandard för kleiner münsterländer på sin hemsida. Vi har inte fått någon officiell information från SKK om detta ännu och den nya standarden är inte heller översatt till svenska. 

Det finns naturligtvis flera ändringar i den nya standarden och följande text om diskvalificerande fel är nya tillägg:


1.    Lack of hunting suitability due to the absence of the required natural abilities for use in versatile hunting activities before and after the shot. 

2.    Silent or voiceless and/or Waidlaut (barking when no game is present) 


Punkt 1 är en allmän beskrivning men den preciserar inte vilka jaktliga förmågor eller discipliner som avses. Det är upp till varje enskilt medlemsland att definiera hur det kan beaktas i avelsarbetet. 

Punkt 2. Tyst/stum betyder att hunden inte skallar vid spårarbete på hårvilt (hare, klövvilt eller räv). Waidlaut betyder att hunden skallar vid sök utan att där finns vilt. Notera att det inte står något om att hunden ska testas på spår, men om den testas och blir bedömd som stum eller waidlaut så är den inte godkänd för avel i Tyskland. 

Vi kommer att överväga om och i så fall hur detta ska beaktas i SVK:s regelverk. Någon ändring kommer inte att ske innan vi fått officiellt besked från SKK, och standarden är översatt till svenska. Det kan vara lämpligt att dessa frågor även avhandlas på den kommande avelskonferensen.

Information om SKK:s registreringsregler

Vid registrering av valpar hos SKK så ska registreringskraven för rasen vara uppfyllda. SKK kräver inte att hundar som används i avel ska uppfylla rasstandarden till punkt och pricka. I SKK:s registreringsregler finns inga krav på att en hund ska kunna skälla, inte ens för de hundar som verkligen ”ska” kunna skälla t.ex. skällande fågelhundar. 

En rasklubb kan ha egna regler och kräva ”skallprov” för godkänd parning men det påverkar inte möjligheten att registrera en valpkull hos SKK efter registrerade föräldrar.