Du är här

Motioner till årsmötet?

Har du förslag till årsmötet?

Snart är det ett nytt år och det är dags för er medlemmar att lämna in motioner till årsmötet.

Sista datum för inlämnande av motioner till årsmötet 2020 är 31/12 2019

Motioner skickas till svantemoren@gmail.com

Vad är en Motion och hur skriver jag den?

Motion

När en medlem har ett förslag till verksamheten kan medlemmen skriva en motion (förslag) till årsmötet. Motionen ska lämnas till SVK/Västerbottens styrelse, som tillsammans med eget yttrande över motionen överlämnar den till årsmötet för beslut.

Att skriva en motion

Ibland kommer det in motioner där det är omöjligt att förstå vad motionären egentligen vill. Tänk därför noggrant igenom när ni skriver så att det blir korrekt och begripligt.

Skriv motionen med följande innehåll:

Rubrik

Vad motionen handlar om.

Brödtext

Förklara bakgrund till förslaget.

Yrkande

Avluta motionen med ett konkret förslag. Skriv det så att årsmötet kan säga ja eller nej till förslaget.