Du är här

Fler grupper på Vårprovet

Eftersom vi med stor glädje emottagit så många anmälningar utökar vi lördagens prov 30/3  med ytterligare en grupp. Anders Braide dömer dena gruppen och Anna Berg den andra. Välkomna merd era anmälningar, sista dagen är den 18/3.