Du är här

Eftersöksproven till sommaren​ 2020

​Vi får flera frågor om eftersöksproven (vatten och spår). De stora proven i Abild och Hunneberg kommer troligen inte kunna genomföras. Styrelsen kommer därför att välja ut 5 orter för särskilda prov . . . . 


Med max 8 deltagare för att hålla sig till SKKs direktiv. Domare kommer att väljas från orten för att hålla ner kostnaden. Klubben står för vilt. Anmälan kommer att administreras av klubben. Proven kommer att börja genomföras efter 2020-07-25. Mer information kommer på hemsida och Facebook.​

​​Västsvenskas styrelse