Du är här

Anmälda Särskilda prov 2020

 Anmälda Särskilda prov 2020

Du som vill gå ett särskilt prov:

På hemsidan publiceras alla aktuella särskilda prov löpande. Om du vill delta, kontakta namngiven kontaktperson.
Anmälan sker direkt till kontaktpersonen, ingen anmälning via hemsidan behövs.

Typ av prov: Fä = Fältprov. Sk = Skogsprov Ef = Eftersöksgr Spår/Vatten. Od= odelatprov

SÄRSKILT PROV kan anordnas 1/1-29/2 och mellan 27/7-31/12.

Till provet tar du med en ifylld jaktprovsblankett, ditt gröna jaktprovskort samt betalning
efter överenskommelse med kontaktperson eller provledare.
 


 


Datum:

Ort:
P-typ:

Kontaktperson:

 Telefon:

Provledare:

Domare:

Plats/kvar
2020-01-16 Öxnevalla Kalle Stolt   Stefan Svensson Ulf Granberg Fullt