IMG_8018_5633_new_DSC59494044_1000w_DSC6029FullSizeRender

Våra huvudsponsorer

Agria är huvudsponsor för djurförsäkringar. SVK:s medlemmar erhåller 10% rabatt.

Bozita Robur är huvudsponsor för hundfoder.

Övriga sponsorer

Blåsjöns Fjällcamp
PL 600
830 93 STORA BLÅSJÖN www.fjallcamp.se

logo


Vad vore SVK utan sina uppfödare?

Många av våra uppfödare sponsrar 100-årsjubileet! Vilka de är kan ses om man klickar på uppfödarannonser

Anmälan Jubileums-Fullbruksprovet

Nu är det öppet för anmälan till Jubileums-fullbruksprovet! Datum 30 september - 1 oktober. 

Anmälan sker genom SVK/Södras hemsida/aktiviteter/anmälan med EG-blankett och SVK/Södras bg. Sista anm dag: 1 september.

Läs mer på Södras hemsida www.svksodra.com

SVK 100 år

FB-sidan för SVK:s 100-årsjubileum har nu publicerats! Sök på Svenska Vorstehklubben 1917-2017, eller klicka här.
Se hela Jubileumsårets aktiviteter och anmälan, program m.m..

Dags att anmäla sig till Härnösandshelgen 16--18 juni!

Kom med på Jubileums- & Avelskonferensen, delta i boksläppet av Jubileumsboken och efterföljande festmiddag.

Final på söndag 18/6 med Jubileums-Riksutställningen.
Anmäl dig här!

Riksprovet på Internet

På Facebook finns en sida speciellt för SVK:s Riksprov. Sidan hittar du här.

Riksprovets hemsida hittar ni på www.riksprovet.se.

Jubileumsriks-utställningen 18 juni!

Obs! Glöm inte att anmäla till Jubileumsriksutställningen i Härnösand. Sista anmälningsdag: 22 maj. Anmälan via hemsidan www.vorsteh.se.Anmälan/Utställning. Välj lokalavdelning Jämtland-Västernorrland. För mer info se Svensk Vorsteh nr 4, 2016 och 1, 2017, FB-sidan "SVK 1917-2017" samt SVK/Jämtland-Västernorrlands hemsida. Foto: Härnösand Kommun
Valberedningen informerar inför Fullmäktigemöte 2017

Vid fullmäktige 2017 kommer ett förslag till ny organisation för SVK huvudstyrelse (HS) att presenteras. HS föreslås komma att bestå av ordförande, sex ordinarie ledamöter samt en suppleant. Avsikten är att därutöver adjungera sakområdesansvariga utifrån den aktuellla dagordningen.

Valberedningen anser sig ha förslag på förankrade och kompetenta ledamöter för huvuddelen av styrelseposterna. Tre viktiga kompetenser återstår att finna - sammankallande för avelskommittén, jkassör och kommunikationsansvarig. Därutöver efterlyser vi en avelsrådgivare för Strävhårig vorsteh för omedelbar tillsättning.

Valberedningen uppmanar ansvariga inom lokalavdelningarna, och enskilda medlemmar, att göra sitt yttersta för att bistå med förslag på kandidater för dessa angivna kompetenser. Vänligen hör av er till någon inom valberedningen med era förslag så snart som möjligt och senast 2017-03-01,

Roger Kempainen
roger.kempainen@telia.com

Per Ekenbäck
per.ekenback@gmail.com

Patrik Sjöström
trubaduren.patrik@icloud.com

____________________________

Obetalda medlemsavgifter

Vi vill påminna alla som ännu inte betalt sin medlemsavgift att göra det.

Ni kan inte delta på prov, utställning eller övriga klubbaktiviteter om ni inte erlagt medlemsavgiften.

____________________________

SVK:s lokalavdelningar

____________________________

I Svensk Vorsteh nr 1

Omslagsbild: Maria Tjärnström 

  • Summering av provåret 2016  
  • VM och Medelhavscup i Danmark 
  • SVK 1917-2017 - ännu mer om årets jubileumsarrangemang!
  • Nytt från Avelskommittén
  • Motioner till fullmäktigemötet
  • Rysk roulett på uppfödare, hundar m fl
  • .Upprop från valberedningen

Utgivningsplan Svensk Vorsteh

____________________________

Anmälan till prov

Från årsskiftet skall elektroniskt ifylld egenskapsblankett bifogas med anmälan.

Anmälningsportalen har uppdaterat så att de fält som mottagare av anmälning samt provledare kan behöva blivit obligatoriska.

För mer information se DataK.

____________________________

Kom ihåg inför parning

SVK:s Avelskommitté har sammanställt ett dokument med viktig information inför parning.

Dokumentet hittar du här.